Adamai

Encanteris i màgia

Entitats elementals

Els éssers elementals són els habitants dels elements que componen el planeta:

aigua, terra, aire i foc ...

​

Els elementals són els guardians de la natura, més coneguts com fades, follets, gnoms, silfs, ondines, nereides, sirenes, nimfes i elfs.

​

Segons es diu, ells s'encarreguen de la preservació i de la cura de la natura.

​

Per als estudiosos del tema, ells són majestuosament bells. Sota la seva influència i poder es creen i preserven les selves, els boscos, les muntanyes, els llacs i totes la meravella de la natura.

​

No obstant això, aquesta tasca, no l'efectuen sols, sinó amb l'ajuda dels éssers elementals. D'acord als més antics registres esotèrics, els elementals són éssers pertanyents al món espiritual.

​

Els elementals són els habitants invisibles dels quatre elements. D'allí el seu nom de "elementals": són els esperits pertanyents als elements que conformen el planeta (aigua, foc, aire i terra).

​

Els esperits dels elements o elementals, són els encarregats d'harmonitzar les condicions bàsiques per a l'aparició de la vida en els seus respectius regnes.

​

Els elementals són representats com a figures gairebé humanes, i se'ls considera habitants del planeta des d'abans de l'aparició de l'home.

​

En tractar-se d'éssers vivents que habiten en cada un dels quatre elements que governen el planeta, cada element té els seus propis i individuals elementals.

​

A causa de la gran coincidència descriptiva que existeix dels elementals entre les diferents cultures de l'antiguitat (sumeris, celtes, egipcis, caldeus, xinesos, indígenes de la Polinèsia, Àfrica, Amèrica, etc.), es conclou que els éssers elementals han mantingut contacte permanent amb l'ésser humà, afavorint l'intercanvi energètic que va permetre a l'home visualitzar i identificar-los.

​

En els registres trobats sobre ritus i costums de les diferents cultures anteriorment esmentades, es troben mencions sobre la presència dels éssers elementals en gairebé tots els ritus considerats sagrats, i molt especialment en aquells ritus dedicats a sol·licitar protecció celestial per a les sembres i les collites .

​

També eren invocats per demanar gràcies davant certes contrarietats concernents al regne natural, com per exemple, el cessament de forts vents, tempestes, d'incendis, agitació de les aigües, etc. Els éssers elementals eren molt respectats per les cultures antigues. Eren estimats i temuts.

​

Els elementals, tot i que són esperits habitants dels quatre elements, no tenen ànima. Desconeixen la diferència entre el bé i el mal. Per tant se'ls considera com a éssers duals. Són descrits com a éssers juganers, entremaliats, sense una clara consciència de la responsabilitat, però tenaços treballadors a l'hora de cuidar i protegir el seu element i la natura.

Els elementals són els protagonistes de la màgia blanca. Però al no tenir ànima ni consciència de la diferència entre el bé i el mal, són també utilitzats en màgia negra

© 2017 by Adamai