Adamai

Encanteris i màgia

Entitats negatives

Abans de res, cal dir que els conceptes del "bé i el mal" són purament humans. Per il·lustrar-ho d'alguna manera, pensem que un dia caminant trepitgem sense saber-ho una formiga. Això ens converteix en éssers malignes? No. La maldat i la bondat son coses de cadascú en la seva relació cap als altres, en tot cas persones, animals, etc. Són un codi de conducta i de concepció del món.

​

En aquest cas, i centrant-nos en el tema, les entitats negatives són aquelles que ens poden fer mal, sigui expressament o no. Hi ha entitats que el seu desenvolupament o intencions són tan complexes i incomprensibles per a nosaltres que no podem arribat a comprendre-ho. Tot i així, per a nosaltres, com a éssers vius, humans i espirituals, aquestes també les classifiquem com a negatives.

​

Entre les moltes entitats negatives podem trobar:

​

- Fantasmes: restes energètiques dels morts (com s'explica en la corresponent secció) que tenen un efecte negatiu sobre altres persones, llocs, animals o objectes.

​

- Dimonis: una manera molt genèrica de parlar d'entitats que no tenen origen humà i que, per el seu comportament, ens fan mal o ens beneficien a canvi d'alguna cosa amb intencions fosques. Aquí entren visitants de dormitori, per exemple, o casos de possessions.

​

- Entitats d'altres dimensions: aquestes entitats, que ni són d'origen humà (com a mínim de la nostra dimensió), tenen una influència negativa sobre nosaltres.  Possiblement les "shadow people" formin part d'aquesta categoria.

​

- Altres: hi ha entitats que, per la seva naturalesa, són inclassificables als punts anteriors.

​

No m'esplaiaré més doncs això és una introducció.

© 2017 by Adamai